Lịch bảo dưỡng miễn phí

– Xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 400Cc: Khách hàng có chín (09) lần bảo dưỡng định kì tương ứng với chín (09) phiếu trong sổ bảo hành hoặc trên ứng dụng My Yamaha (Số thứ tự từ 1 đến 9).

– Xe mô tô phân khối lớn có dung tích xy lanh trên 400Cc (Big Bike): Khách hàng có một (01) lần bảo dưỡng miễn phí. Thời hạn sử dụng của phiếu bảo dưỡng là 1 năm hoặc 1.000km tuỳ điều kiện nào đền trước.

– Xe điện: Khách hàng có sáu (06) lần bảo bảo dưỡng miễn phí tương ứng với sáu(06) phiếu trong sổ bảo hành hoặc trên ứng dụng My Yamaha để sử dụng dịch vụ này (Số thứ tự từ 1 đến 6).

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu;

Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu.

– Phiếu số 1: Sử dụng trong vòng 4 tháng đầu tiên.
– Phiếu số 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ mười
– Phiếu số 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười bốn.
– Phiếu số 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười tám.
– Phiếu số 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mươi hai.
– Phiếu số 6: Sử dụng từ tháng thứ hai mươi ba đến tháng thứ hai mươi sáu.
– Phiếu số 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ ba mươi.
– Phiếu số 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mươi mốt đến tháng thứ ba mươi tư.
– Phiếu số 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba tám.

Tin Tức Liên Quan

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA XEĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA XE Tìm đại lýTìm đại lý