Chính sách Quyền Riêng tư của Yamaha Motor Việt Nam

I. Chính sách Quyền Riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng của Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “YMVN”) cam kết thu thập, quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ hoạt động kinh doanh của mình một cách đúng đắn theo quy định pháp luật.

Chúng tôi đảm bảo tất cả cán bộ làm việc tại mỗi bộ phận của YMVN đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và có xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, bằng cách đưa ra các quy định quản lý về việc thu thập, sử dụng, và cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi quản lý thông tin cá nhân theo đúng quy định và luôn nỗ lực không ngừng cải thiện các quy định này.

Căn cứ Pháp luật an toàn thông tin mạng và Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, YMVN công khai các nội dung sau về việc bảo vệ thông tin cá nhân (sau đây gọi là “Thông tin”) tại doanh nghiệp của chúng tôi như sau:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân.

1.1. Chúng tôi sẽ sử dụng các Thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

 1. Gửi tới Khách hàng các thông tin liên quan các sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn: Các chương trình khuyến mại, ưu đãi; hóa đơn điện tử; thư cảm ơn, v.v. khi được Khách hàng đồng ý;
 2. Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; khảo sát thị trường; triển khai dự án mới; xem xét, áp dụng các biện pháp cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đánh giá mức độ hài lòng/nhu cầu/thị hiếu của Khách hàng cũng như đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện tại của YMVN, v.v., và xây dựng bảng câu hỏi khảo sát để đạt được những mục tiêu này;
 3. Tiến hành các công việc cần thiết để phản hồi các yêu cầu, đề nghị, phàn nàn, phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện từ phía Khách hàng và để cung cấp hàng hóa và dịch vụ một cách nhanh chóng và tốt nhất;
 4. Phản hồi bất kỳ thông báo, hướng dẫn, đề nghị hoặc yêu cầu điều tra nào từ bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào;
 5. Các mục đích sử dụng khác được quy định rõ tại từng thời điểm thu thập thông tin cá nhân (nếu có);

1.2. Cho các mục đích trên, chúng tôi có thể sẽ cung cấp Thông tin cho các đại lý, đối tác và nhà thầu trong nước của YMVN, nhà đầu tư của YMVN (sau đây gọi là “Đối tác”). Chúng tôi luôn yêu cầu Đối tác sử dụng, lưu trữ và bảo mật Thông tin theo đúng quy định của pháp luật cũng như chúng tôi sẽ chuyển giao và quản lý Thông tin một cách cẩn trọng và tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Phạm vi thu thập Thông tin

2.1. Các Thông tin được thu thập bao gồm:

 1. Họ tên
 2. Ngày sinh
 3. Giới tính*
 4. Nghề nghiệp
 5. Địa chỉ
 6. Số điện thoại
 7. Mẫu xe máy đang đi
 8. Thời gian sử dụng mẫu xe
 9. Đang quan tâm đến mẫu xe nào của Yamaha
 10. Gia đình có sử dụng mẫu xe nào của Yamaha không
 11. Thời gian dự định mua xe máy mới

* Thông tin về giới tính là dữ liệu cá nhân nhạy cảm,YMVN cam kết không tiết lộ Dữ liệu nhạy cảm theo quy định của luật cho bên thứ ba đồng thời sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan về Dữ liệu nhạy cảm.

2.2. Đối tượng Khách hàng được thu thập Thông tin gồm:

 1. Khách hàng đăng ký mua các sản phẩm và sử dụng dịch vụ mang thương hiệu Yamaha (xe máy, xe gắn máy, xe đạp điện, sản phẩm đường thủy bao gồm tàu, thuyền buồm, thủy phi cơ và phương tiện thủy gắn động cơ, và bể bơi, v.v…);
 2. Khách hàng yêu cầu sửa chữa sản phẩm;
 3. Khách hàng đăng ký các dịch vụ thành viên;
 4. Khách hàng yêu cầu nhận tài liệu bao gồm cả sách giới thiệu sản phẩm;
 5. Khách hàng liên hệ quầy thông tin;
 6. Khách hàng trả lời khảo sát;
 7. Khách hàng tham gia vào bất kỳ sự kiện/chiến dịch kinh doanh nào của YMVN hoặc do YMVN thực hiện;
 8. Khách hàng tham gia bất kỳ chuyến thăm quan nhà xưởng nào;
 9. Những người liên quan đến bất kỳ tai nạn nào có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi

3. Phạm vi sử dụng Thông tin.

Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng cho mục đích được nêu tại mục 1 của Chính sách này. Bên cạnh đó, các Thông tin sẽ được sử dụng trong phạm vi nội bộ của YMVN và Đối tác của YMVN.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

YMVN chỉ lưu giữ và sử dụng Thông tin phục vụ cho mục đích mà Thông tin được thu thập. Thông tin sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích đó và tuân thủ quy định của Pháp luật và sẽ được lập tức xóa bỏ khi thông tin không còn cần thiết hoặc theo quy định của luật.

5. Đối tượng tiếp cận thông tin

YMVN cam kết chỉ chuyển giao, chia sẻ dữ Thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách hàng.

Đối tượng tiếp cận Thông tin bao gồm:

5.1. Các cá nhân, phòng, ban bộ phận của YMVN;

5.2. Các cá nhân, phòng, ban bộ phận của Đối tác thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của YMVN.

5.3. Các công ty thuộc Tập đoàn Yamaha (dưới sự kiểm soát của Công ty Yamaha Motor Co., Ltd tại Nhật Bản) đều có thể đồng sử dụng các Thông tin.

YMVN cam kết sẽ chỉ chuyển Thông tin ra nước ngoài sau khi được Khách hàng đồng ý và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (nếu có)

Mục đích sử dụng

Là Mục đích thu thập trong Mục 1 nêu trên

Tập đoàn Yamaha Motor

Công ty Yamaha Motor Co., Ltd và các đơn vị, công ty con, công ty liên kết khác trên phạm vi toàn cầu của Công ty Yamaha Motor Co., Ltd

Chịu trách nhiệm quản lý việc đồng sử dụng

YMVN

6. Thông tin, phương thức liên hệ

6.1. Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

Trụ sở chính: Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Hotline (miễn phí): 18001588

Website www.yamaha-motor.com.vn

6.2. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Chăm sóc khách hàng của Yamaha theo số 18001588 hoặc cskh@yamaha-motor.com.vn

7. Phương thức tiếp cận và điều chỉnh Thông tin của Khách hàng

7.1. Khi thu thập Thông tin, YMVN luôn công khai mục đích thu thập, sử dụng và đề nghị khách hàng cho phép YMVN được sử dụng Thông tin đúng mục đích đó và có cam kết bảo mật Thông tin của khách hàng..

7.2. Khách hàng có quyền truy cập vào dữ liệu Thông tin của mình, yêu cầu điều chỉnh lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân của mình hoặc cập nhật, bổ sung để hoàn thiện Thông tin được lưu trữ trên website bằng cách liên hệ YMVN tại Mục 6 và các quyền khác theo quy định của luật.

7.3. Khách hàng cũng có quyền yêu cầu YMVN chỉnh sửa, xem, cung cấp bản sao dữ liệu cá nhân của mình  hoặc chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân, hạn chế quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân, chấm dứt việc tiết lộ hoặc cho phép truy cập vào dữ liệu cá nhân, xóa hoặc đóng dữ liệu cá nhân đã thu thập.

7.4. YMVN sẽ phản hồi ngay sau khi nhận được yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt sử dụng Thông tin.

7.5. Để thực hiện các quyền trên, vui lòng liên hệ theo thông tin được quy định tại Mục 6 nêu trên để được chúng tôi hỗ trợ.

8. Cam kết khác

8.1. YMVN tiến hành các biện pháp bảo mật phù hợp để phòng ngừa các rủi ro như truy cập trái phép và mất, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân. YMVN xây dựng và áp dụng chặt chẽ quy định quản lý thông tin đối với toàn bộ cá nhân, phòng, ban, bộ phận, chi nhánh của công ty.

8.2. YMVN tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức của toàn bộ người lao động, đặc biệt những cá nhân chịu trách nhiệm xử lý thông tin bao gồm việc tiến hành tập huấn/đào tạo định kỳ về việc bảo mật thông tin cá nhân

8.3. YMVN luôn ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin với người lao động và Đối tác của YMVN.

8.4. Ngoại trừ các đối tượng thông tin nêu tại Mục 5 bên trên, YMVN không cung cấp Thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của khách hàng.

8.5. Nếu bất kỳ sự cố nào ví dụ như rò rỉ thông tin cá nhân xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý phù hợp bằng cách điều tra tất cả các thông tin và nguyên nhân, đồng thời có các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại dây chuyền và tái diễn. Ngoài các vấn đề trên, mỗi người lao động và bộ phận của YMVN sẽ phải tuân thủ theo các quy định và pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

8.6. YMVN cam kết đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện, và cập nhật kịp thời các Thông tin trong quá trình thu thập, sử dụng và chuyển giao các Thông tin đó.

9. Căn cứ pháp luật

Bộ Luật Dân sự 2015.

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

Luật an toàn thông tin mạng 2015

II. Chính sách cookie của chúng tôi

Cookie là các đoạn văn bản được đặt trên ổ cứng máy tính khi bạn truy cập vào trình duyệt Web. Chúng tôi sử dụng cookie để phân tích dữ liệu duyệt Web và cho biết bất cứ khi nào bạn truy cập một trang Web. Các cookie cho phép các ứng dụng trang web phản hồi thông tin đến bạn trên phương diện cá nhân. Ứng dụng trang web có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn bằng cách thu thập và lưu thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thông kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

Bên cạnh đó, cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho bạn một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà bạn nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích. Cookie không thể nào giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi setting trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể gây cản trở đến việc bạn nhận được lợi ích tối đa từ website.

Để biết thêm các thông tin khác liên quan đến quản lý cookies vui lòng tham khảo tại mục All About Cookies hoặc AboutCookies.org.

 

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng