Chính sách Quyền Riêng tư của Yamaha Motor Việt Nam

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (“YMVN”) thông báo đến bạn và cần sự đồng ý và cho phép của bạn để xử lý, thu thập và lưu trữ dữ liệu của bạn cho các mục đích được quy định tại Chính sách Quyền riêng tư này.

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách Quyền riêng tư này (“Chính sách này“) được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

Bằng việc đồng ý với Chính sách này theo cách thức phù hợp mà bạn sẽ thực hiện, bạn đồng ý cho phép YMVN xử lý các dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp thông qua Website; My Yamaha app; và Hệ thống quản lý Đại lý (viết tắt là “DMS”, do Tập đoàn Yamaha thiết lập nhằm quản lý việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ của các đại lý) như quy định trong Chính sách này. Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm bạn đồng ý cho đến khi bạn quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu của bạn theo quy định này, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về vấn đề quan ngại của bạn. Nếu Chính sách này thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bao gồm cả việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách Quyền riêng tư sửa đổi trên Website của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc tiếp tục sử dụng Website, bao gồm việc tiếp tục mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của YMVN, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính sách này.

1.Phạm vi thu thập dữ liệu cá nhân

1.1. Các dữ liệu được thu thập bao gồm:

a. Dữ liệu định danh cá nhân:

 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Nghề nghiệp
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Email
 • Số khung, số biển xe
 • Số thẻ ngân hàng

b. Dữ liệu không định danh cá nhân:

 • Dòng xe và mẫu xe máy đang đi
 • Thời gian sử dụng mẫu xe
 • Đang quan tâm đến mẫu xe nào của Yamaha
 • Gia đình có sử dụng mẫu xe nào của Yamaha không
 • Thời gian dự định mua xe máy mới
 • Hành vi bao gồm và không giới hạn các thông tin như tên dầu máy sử dụng, số lần thay dầu hoặc bảo dưỡng miễn phí cho xe, tên phụ tùng tiêu hao đã sử dụng, số phiếu bảo dưỡng miễn phí đã sử dụng, thời gian đến đại lý gần nhất.

c. Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn nhập vào hoặc quyết định cung cấp cho chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn bởi tình trạng gia đình, sở thích, hành vi, thắc mắc, khiếu nại, ý kiến, chữ ký, ảnh, video và vị trí của bạn.

1.2. Thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân

 1. Khi khách hàng đăng ký mua các sản phẩm và sử dụng dịch vụ mang thương hiệu Yamaha (xe máy, xe gắn máy, xe đạp điện, phụ tùng, phụ kiện)
 2. Khi khách hàng yêu cầu sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm;
 3. Khi khách hàng đăng ký các dịch vụ thành viên;
 4. Khi khách hàng yêu cầu nhận tài liệu bao gồm cả sách giới thiệu sản phẩm;
 5. Khi khách hàng liên hệ quầy thông tin;
 6. Khi khách hàng trả lời khảo sát;
 7. Khi khách hàng tham gia vào bất kỳ sự kiện/chiến dịch kinh doanh nào của YMVN hoặc do YMVN thực hiện;
 8. Khi khách hàng tham gia bất kỳ chuyến thăm quan nhà xưởng nào;
 9. Khi bất kỳ tai nạn giao thông nào có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi.
 • Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến tại thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể được thu thập.
 • Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của bạn), bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ và/hoặc xử lý dữ liệu đó theo Chính sách này.

2. Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân

Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng, chia sẻ và/ hoặc xử lý bao gồm nhưng không giới hạn cho các mục đích sau:

 • Để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với YMVN;
 • Để cung cấp các dịch vụ mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ được đăng tải trên Website cho bạn;
 • Để xử lý các yêu cầu đặt hàng bạn gửi qua Website (bao gồm bất kỳ khoản thanh toán nào bạn thực hiện thông qua Website đối với các sản phẩm và dịch vụ, dù do YMVN hay bất kỳ đại lý nào của YMVN bán hoặc cung cấp);
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến liên quan đến thanh toán, và để xác định danh tính của bạn cho việc chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các mục đích phát hiện gian lận;
 • Liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;
 • Để thông báo, nhắc nhở cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do YMVN, đại lý ủy quyền cung cấp thông qua các cửa hàng, website, sàn giao dịch điện tử, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới;
 • Để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo/ khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi;
 • Để cải thiện Website này; để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;
 • Để thực hiện nghiên cứu thị trường về nhu cầu, sở thích, quảng cáo, mua hàng, thói quen và các hành vi khác của người dùng sản phẩm bao gồm và không giới hạn về việc sử dụng, chăm sóc xe mô tô, xe gắn máy;
 • Để cung cấp cho bạn dữ liệu mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm dữ liệu về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;
 • Tuân thủ phán quyết của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và/ hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và/ hoặc cơ quan quản lý nào;
 • Lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh; khảo sát thị trường; triển khai dự án mới; xem xét, áp dụng các biện pháp cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ; đánh giá mức độ hài lòng/ nhu cầu/thị hiếu của khách hàng cũng như đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện tại của YMVN, v.v., và xây dựng bảng câu hỏi khảo sát để đạt được những mục tiêu này; và
 • Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ và/ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự đồng ý của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật.

3. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu của bạn sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Nếu bạn truy cập Website từ một địa điểm nằm ngoài Việt Nam, việc sử dụng đó được hiểu là bạn đồng ý chuyển dữ liệu của mình ra ngoài phạm vi quốc gia/vùng lãnh thổ đó và gửi tới Việt Nam. Dữ liệu và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc Các Mục Đích. YMVN sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bằng việc cung cấp dữ liệu của mình, bạn đồng ý để YMVN, YMC (Công ty Yamaha Motor Co., Ltd tại Nhật Bản), các công ty liên kết và công ty con trực thuộc Tập đoàn Yamaha (“Yamaha Group”), các đối tác và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể sử dụng dữ liệu của bạn phù hợp với Các Mục Đích nêu trên và quy định của pháp luật.

4. Các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan

Chúng tôi không chia sẻ cho bên thứ ba dữ liệu cá nhân của bạn, trừ các trường hợp sau đây:

a. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho các bên thứ ba nếu bạn đồng ý.

b.Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho các đối tác của chúng tôi để thực hiện các hoạt động kinh doanh của YMVN. Những đối tác này sẽ truy cập tới dữ liệu cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các dịch vụ của họ cho YMVN, nhưng không chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác khi chưa có sự đồng ý của Chúng tôi

c. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cho Yamaha Group để thực hiện Các Mục Đích tại Mục 2 của Chính sách này. YMVN chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra các công ty nước ngoài thuộc Yamaha Group khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

d. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của YMVN, hoặc các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

5. Hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện chia sẻ và công khai dữ liệu cá nhân của bạn trên internet, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Ngoài người quản trị Website hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của YMVN ra, bạn là người duy nhất được truy cập đến dữ liệu cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép (nếu có). Bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các dữ liệu tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm với các hoạt động của bạn trên internet. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể thoát ra khỏi tài khoản ngay khi sử dụng xong Website. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy cập tới dữ liệu và thư từ cá nhân của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào sử dụng trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, YMVN không thể bảo đảm hoặc cam kết 100% về tính an toàn của dữ liệu bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được dữ liệu bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

6. Thời gian xử lý dữ liệu

YMVN chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân để phục vụ cho Các Mục Đích tại Chính sách này. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong một khoảng thời gian cần thiết để đạt được Các Mục Đích đó và tuân thủ quy định của Pháp luật và sẽ được lập tức xóa bỏ khi dữ liệu không còn cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật.

7. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu

7.1. Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu YMVN chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu YMVN xóa dữ liệu cá nhân của mình, được yêu cầu YMVN hạn chế xử lý, chấm dứt xử lý, hạn chế tiếp cận, hạn chế chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

7.2. Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình hoặc phản đối việc YMVN xử lý dữ liệu. Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và có quyền tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.

7.3. YMVN sẽ phản hồi yêu cầu  về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật.

7.4. Để thực hiện các quyền trên, vui lòng liên hệ theo thông tin được quy định tại Mục 9 của Chính sách này để được chúng tôi hỗ trợ.

7.5. Bạn có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

8. Chính sách cookie của chúng tôi

Cookie là các đoạn văn bản được đặt trên ổ cứng máy tính khi bạn truy cập vào trình duyệt Web. Chúng tôi sử dụng cookie để phân tích dữ liệu duyệt Web và cho biết bất cứ khi nào bạn truy cập một trang Web. Các cookie cho phép các ứng dụng trang web phản hồi dữ liệu đến bạn trên phương diện cá nhân. Ứng dụng trang web có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn bằng cách thu thập và lưu dữ liệu về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này cho mục đích phân tích thông kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

Bên cạnh đó, cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho bạn một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà bạn nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích. Cookie không thể nào giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi setting trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể gây cản trở đến việc bạn nhận được lợi ích tối đa từ website.

Để biết thêm các dữ liệu khác liên quan đến quản lý cookies vui lòng tham khảo tại mục All About Cookies hoặc AboutCookies.org.

9. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác liên quan đến cách chúng tôi quản lý, bảo vệ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH YAMAHA MOTOR VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Hotline (miễn cước): 18001588 (8h00-22h00 hàng ngày)

Website www.yamaha-motor.com.vn

Email: cskh@yamaha-motor.com.vn

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng