Chính sách Quyền Riêng tư của Yamaha Motor Việt Nam

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “YMVN”) cam kết quản lý các thông tin cá nhân thu thập được từ hoạt động kinh doanh của mình một cách đúng đắn theo các nguyên tắc dưới đây và chủ động sử dụng thông tin để cải thiện dịch vụ của mình.

 1. 1. Thành lập bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân
  Chúng tôi đảm bảo tất cả cán bộ làm việc tại mỗi bộ phận của YMVN đều hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và sẽ xây dựng cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân. Ngoài ra, bằng cách đưa ra các quy định quản lý về việc thu thập, sử dụng, và cung cấp v.v… thông tin cá nhân, chúng tôi quản lý thông tin cá nhân theo đúng quy định và luôn nỗ lực không ngừng cải thiện.
 2. 2. Thu thập theo đúng quy định
  Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho nhiều mục đích khác nhau liên quan đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và phân tích các thông tin trên chỉ trong trường hợp cần thiết và sẽ thông báo cho cá nhân hoặc thông báo công khai về mục đích sử dụng..
 3. 3. Hạn chế sử dụng
  Trừ khi được sự đồng ý của cá nhân hoặc được pháp luật cho phép, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích đã được thông báo cho cá nhân hoặc thông báo công khai về mục đích sử dụng.
 4. 4. Tính chính xác của dữ liệu
  Khi lưu giữ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ giữ các thông tin phù hợp với mục tiêu sử dụng cũng như đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện, và cập nhật kịp thời. Khi thông tin không còn cần thiết, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ các thông tin này.
 5. 5. Kiểm soát bảo mật
  Khi lưu giữ và quản lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn các rủi ro (ví dụ như mất, phá hủy, giả mạo, và rò rỉ thông tin…).
 6. 6. Nghĩa vụ bảo mật thông tin
  Các cá nhân làm việc tại mỗi bộ phận của YMVN phải hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực trong việc bảo mật những thông tin cá nhân này.
 7. 7. Phản hồi trước các yêu cầu
  Khi lưu giữ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ công khai mục đích sử dụng và sẽ phản hồi khi nhận được yêu cầu sửa đổi hoặc chấm dứt sử dụng. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin trên dưới sự đồng ý và cho phép của bạn.
 8. 8. Hành động trong trường hợp có sự cố
  Nếu bất kỳ sự cố nào ví dụ như rò rỉ thông tin cá nhân xảy ra, chúng tôi sẽ xử lý phù hợp bằng cách điều tra tất cả các thông tin và nguyên nhân, đồng thời có các biện pháp để ngăn chặn thiệt hại dây chuyền vài tái diễn.
 9. 9. Tuân thủ
  Ngoài các vấn đề trên, mỗi bộ phận của YMVN sẽ phải tuân thủ theo các quy định và pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.
 10. 10. Sử dụng thông tin cá nhân
  Khi tuân thủ các vấn đề trên, chúng tôi sẽ chủ động sử dụng thông tin cá nhân thu thập được nhằm cải thiện dịch vụ của mình.

Xử lý thông tin cá nhân

Căn cứ Pháp luật an toàn thông tin mạng, YMVN công khai các nội dung sau về việc xử lý thông tin cá nhân tại doanh nghiệp của chúng tôi.

 1. 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân thu được trong phạm vi mục đích sử dụng để tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình.
 2. 2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân thu thập được cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của cá nhân liên quan. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho một hoặc 1 số nhà thầu thuê ngoài thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Kể cả trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu xử lý thông tin được cung cấp theo đúng quy định cũng như chúng tôi sẽ quản lý thông tin một cách hợp lý.
 3. 3. Quản lý thông tin cá nhân theo đúng quy định
  Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp bảo mật phù hợp để phòng ngừa các rủi ro như truy cập trái phép và mất, phá hủy, giả mạo và rò rỉ thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức của nhân viên v.v…, những cá nhân chịu trách nhiệm xử lý thông tin bao gồm việc tiến hành tập huấn/đào tạo định kỳ về việc bảo mật thông tin cá nhân.
 4. 4. Đồng sử dụng
  Mỗi công ty trong tập đoàn YMC đều có thể đồng sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được.

Xử lý Thông tin cá nhân của Khách hàng

 1. 1. Lưu giữ thông tin cá nhân
  Chúng tôi sẽ lưu giữ các thông tin cá nhân sau của khách hàng:

  • Thông tin cá nhân của khách hàng đăng ký các sản phẩm Yamaha Motor (xe máy, xe gắn máy, xe đạp điện, sản phẩm đường thủy bao gồm tàu, thuyền buồm, thủy phi cơ và phương tiện thủy gắn động cơ, và bể bơi, v.v…);
  • Thông tin cá nhân của khách hàng nộp vào trường dạy lái xe;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng yêu cầu sửa chữa sản phẩm;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng đăng ký các dịch vụ thành viên;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng yêu cầu nhận tài liệu bao gồm cả sách giới thiệu sản phẩm;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng liên hệ quầy thông tin;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng trả lời khảo sát;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng tham gia vào bất kỳ sự kiện/chiến dịch nào;
  • Thông tin cá nhân của khách hàng tham gia bất kỳ chuyến thăm quan nhà xưởng nào;
  • Thông tin cá nhân của những người liên quan đến bất kỳ tai nạn nào có liên quan đến sản phẩm của chúng tôi
 2. 2. Sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được cho các mục đích sau:

  1. (1) Đưa ra thông tin thương mại liên quan các sản phẩm/dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
  2. (2) Lập kế hoạch, xây dựng, cải thiện chất lượng và cải thiện sản phẩm hoặc xem xét các biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, v.v…, và khảo sát bảng hỏi để đạt được những mục tiêu này;
  3. (3) Tiến hành các công việc cần thiết để phản hồi các yêu cầu, đề nghị v.v… từ phía khách hàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng v.v…;
  4. (4) Các mục đích sử dụng khác được quy định rõ tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân;
  5. (5) Phản hồi dựa trên bất kỳ thông báo, hướng dẫn, đề nghị hoặc yêu cầu điều tra nào v.v… từ bất kỳ cơ quan hoặc chính quyền trung ương hoặc địa phương hoặc các cơ quan công quyền nào.
  6. Ngoài ra, khi chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng thông qua các nhà phân phối của YMVN (sau đây gọi là “Nhà phân phối”), chúng tôi cung cấp các thông tin cá nhân cho Nhà phân phối.
 3. 3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
  Ngoài các trường hợp quy định trong các đoạn 2.(5) trên đây, chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho một hoặc 1 số nhà thầu thuê ngoài thực hiện các dịch vụ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân. Kể cả trong trường hợp này, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu xử lý thông tin được cung cấp theo đúng quy định cũng như chúng tôi sẽ quản lý thông tin một cách hợp lý.
 4. 4. Đồng sử dụng
  Mỗi công ty trong tập đoàn YMC đều có thể đồng sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được.

  Mục đích sử dụngGiống trong đoạn 2 nêu trên
  Các mục thông tin cá nhânĐịa chỉ, tên, thông tin liên hệ (số điện thoại, email v.v…), thông tin sản phẩm, và chi tiết nội dung tư vấn với khách hàng
  YAMAHA GroupCông ty Yamaha Motor và các đơn vị khác
  Chịu trách nhiệm cùng quản lý việc đồng sử dụngYMVN

Chính sách cookie của chúng tôi

Cookie là các đoạn văn bản được đặt trên ổ cứng máy tính khi bạn truy cập vào trình duyệt Web. Chúng tôi sử dụng cookie để phân tích dữ liệu duyệt Web và cho biết bất cứ khi nào bạn truy cập một trang Web. Các cookie cho phép các ứng dụng trang web phản hồi thông tin đến bạn trên phương diện cá nhân. Ứng dụng trang web có thể điều chỉnh các hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn bằng cách thu thập và lưu thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng các cookie lưu lượng nhằm xác định các trang nào hiện đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng trang web và nâng cấp website của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thông kê và sau đó sẽ xóa dữ liệu khỏi hệ thống.

Bên cạnh đó, cookies còn giúp chúng tôi mang lại cho bạn một website tốt hơn bằng cách tạo điều kiện cho chúng tôi theo dõi các trang mà bạn nhận thấy hữu ích hoặc không hữu ích. Cookie không thể nào giúp chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn ngoài các dữ liệu mà bạn chọn để chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận các cookie, nhưng bạn có thể thường xuyên thay đổi setting trình duyệt của bạn để từ chối các cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể gây cản trở đến việc bạn nhận được lợi ích tối đa từ website.

Để biết thêm các thông tin khác liên quan đến quản lý cookies vui lòng tham khảo tại mục All About Cookies hoặc AboutCookies.org.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Nhân viên Chăm sóc khách hàng của Yamaha theo số 18001588 hoặc cskh@yamaha-motor.com.vn