Sirius FI

Phiên bản Vành đúc
23.690.000 VNĐ
23.190.000 VNĐ
Phiên bản Phanh đĩa
21.340.000 VNĐ
Phiên bản Phanh cơ
20.340.000 VNĐ