TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

Để giúp chiếc xe của Quý khách hàng luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, duy trì sức bền và tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng, Công ty Yamaha Motor Việt Nam khuyến cáo Quý khách hàng tham gia đầy đủ chương trình bảo dưỡng xe định kỳ miễn phí.

Bên cạnh đó, việc mang xe đi bảo trì định kỳ còn mang lại quyền lợi bảo hành dài nhất cho chiếc xe của Quý khách. Cụ thể:

  • Nếu khách hàng sử dụng đầy đủ & đúng thời gian quy định trên mỗi phiếu của 03 phiếu miễn phí đầu tiên (phiếu số 1 đến số 3) tại đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ được gia hạn thêm 01 năm hoặc 10.000km bảo hành, tổng thời gian bảo hành là 2 năm hoặc 20.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước.(Không giới hạn số km đối với xe điện, Không áp dụng cho xe phân khối lớn trên 400cc).
  • Nếu khách hàng sử dụng đầy đủ & đúng 03 phiếu bảo dưỡng miễn phí đầu tiên, tiếp tục sử dụng đủ & đúng 03 phiếu của năm thứ 2 (phiếu số 4 đến số 6) tại đại lý do Yamaha ủy nhiệm sẽ được gia hạn thêm 1 năm hoặc 10.000km bảo hành nữa, tổng thời gian bảo hành là 03 năm hoặc 30.000km, tùy theo điều kiện nào đến trước. (Chỉ áp dụng cho xe gắn máy dung tích xy lanh dưới 400cc, không áp dụng cho xe điện và xe phân khối lớn trên 400cc).

Nếu khách hàng bỏ qua không sử dụng một trong các phiếu bảo dưỡng, thì khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng các phiếu bảo dưỡng tiếp theo.

Khách hàng có thể mang xe tới bất kỳ đại lý ủy nhiệm nào của Yamaha trên toàn quốc để thực hiện bảo dưỡng định kỳ cho chiếc xe của mình (bao gồm hệ thống cửa hàng 2S Dịch vụ – Phụ tùng của Yamaha).


LỊCH BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

1. Xe gắn máy có dung tích xy lanh dưới 400cc: 

Khách hàng có chín (09) lần bảo dưỡng định kì miễn phí (Số thứ tự từ 1 đến 9).

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.
Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu (phiếu số 1);
Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có năm (05) phiếu (phiếu số 2,4,5,7,8);
Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (03) phiếu (phiếu số 3,6,9).

– Phiếu số 1: Sử dụng trong vòng 4 tháng đầu tiên kể từ ngày mua xe.
– Phiếu số 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ mười
– Phiếu số 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười bốn.
– Phiếu số 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười tám.
– Phiếu số 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mươi hai.
– Phiếu số 6: Sử dụng từ tháng thứ hai mươi ba đến tháng thứ hai mươi sáu.
– Phiếu số 7: Sử dụng từ tháng thứ hai bảy đến tháng thứ ba mươi.
– Phiếu số 8: Sử dụng từ tháng thứ ba mươi mốt đến tháng thứ ba mươi tư.
– Phiếu số 9: Sử dụng từ tháng thứ ba lăm đến tháng thứ ba tám.

2. Xe điện: 

Khách hàng có sáu (06) lần bảo bảo dưỡng miễn phí (Số thứ tự từ 1 đến 6).

 

 

Phiếu bảo dưỡng miễn phí được chia làm ba loại với thời hạn sử dụng và nội dung khác nhau.
Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 1” có một (01) phiếu (phiếu số 1);
Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 2” có ba (03) phiếu (phiếu số 2,4,5) ;
Loại “Phiếu bảo dưỡng cấp độ 3” có ba (02) phiếu (phiếu số 3,6).

– Phiếu số 1: Sử dụng trong vòng 4 tháng đầu tiên.
– Phiếu số 2: Sử dụng từ tháng thứ năm đến tháng thứ mười
– Phiếu số 3: Sử dụng từ tháng thứ mười một đến tháng thứ mười bốn.
– Phiếu số 4: Sử dụng từ tháng thứ mười lăm đến tháng thứ mười tám.
– Phiếu số 5: Sử dụng từ tháng thứ mười chín đến tháng thứ hai mươi hai.
– Phiếu số 6: Sử dụng từ tháng thứ hai mươi ba đến tháng thứ hai mươi sáu.

3. Xe mô tô phân khối lớn có dung tích xy lanh trên 400Cc (Big Bike): 

Khách hàng có một (01) lần bảo dưỡng kèm thay dầu và lọc dầu miễn phí. Thời hạn sử dụng của phiếu bảo dưỡng là 1 năm hoặc 1.000km tuỳ điều kiện nào đến trước.


NỘI DUNG PHIẾU BẢO DƯỠNG MIỄN PHÍ

A. DÀNH CHO XE GẮN MÁY DƯỚI 400CC

1. Nội dung bảo dưỡng cấp độ 1:

Bảo dưỡng miễn phí 1 lần (dành cho lần bảo dưỡng số 1)

(*) Xe chế hòa khí             (***) Xe truyền động CVT
 (**) Xe phun xăng điện tử (****) Xe truyền động xích

2. Nội dung phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 2”

Bảo dưỡng miễn phí 5 lần (dành cho các lần bảo dưỡng số 2,4,5,7,8)

(*) Xe chế hòa khí            (***) Xe truyền động CVT
(**) Xe phun xăng điện tử (****) Xe truyền động xích

3. Nội dung phiếu bảo dưỡng cấp độ 3:

Bảo dưỡng miễn phí 3 lần (dành cho các lần bảo dưỡng số 3,6,9)

(*) Xe chế hòa khí               (***) Xe truyền động CVT
 (**) Xe phun xăng điện tử   (****) Xe truyền động xích

Lưu ý: Khách hàng trả tiền phụ tùng, dầu (nhớt), hóa chất, dung dịch làm mát và những yêu cầu khác không nằm trong danh mục trên phiếu Bảo dưỡng miễn phí.

B. DÀNH CHO XE ĐIỆN

1. Nội dung bảo dưỡng cấp độ 1

Bảo dưỡng miễn phí 1 lần (Dành cho lần bảo dưỡng số 1)

2. Bảo dưỡng cấp độ 2

Bảo dưỡng miễn phí 3 lần (Dành cho lần bảo dưỡng số 2,4,5)

3. Bảo dưỡng cấp độ 3

Bảo dưỡng miễn phí 2 lần (Dành cho các lần bảo dưỡng số 3,6)

Tin Tức Liên Quan

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA XEĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA XE Tìm đại lýTìm đại lý