Chính sách nhân sự

 
 
 
 
 
 
 
 
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
Công ty tin rằng bằng một chính sách tuyển dụng đúng đắn, công ty sẽ thu hút và khơi dậy được đam mê gia nhập đại gia đình Yamaha của những ứng viên năng động, tài đức ở khắp mọi nơi. Mọi thông tin tuyển dụng của Công ty đều được công bố rộng rãi và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả các thí sinh.

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TIÊU CHUẨN

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng