An toàn giao thông cho trẻ em

Hiểu rằng tuyên truyền giáo dục An toàn giao thông (ATGT) cho trẻ em ngay từ sớm giúp tạo nền tảng để trẻ nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn, Yamaha Motor Việt Nam đã nỗ lực xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt dành riêng cho trẻ em, với phương pháp giảng dạy đơn giản, dễ hiểu, minh họa trực quan.

Qua buổi chia sẻ từ Yamaha, các em có thể nắm được những luật lệ ATGT cơ bản như luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia lưu thông, phân biệt tín hiệu của đèn giao thông, không đi xe đạp/xe máy dàn hàng 3, lạng lách, vượt ẩu… Nhờ đó, trẻ không chỉ biết chấp hành nghiêm túc các quy định về ATGT để bảo vệ chính mình, mà còn góp phần giúp trẻ sống có quy tắc, kỷ luật hơn.

An toàn giao thông cho trẻ em 1

An toàn giao thông cho trẻ em 2

An toàn giao thông cho trẻ em 3

An toàn giao thông cho trẻ em 4

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng