CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CỦA TẬP ĐOÀN
YAMAHA MOTOR

Sứ mệnh doanh nghiệp của Tập đoàn Yamaha Motor là trở thành “một công ty tạo ra Kando”. Chúng tôi hướng đến mang lại cho mọi người trên thế giới niềm vui, sự ngạc nhiên, hân hoan, sự hài lòng và hạnh phúc thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình, đồng thời duy trì sự hài hòa với xã hội và môi trường toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ phát huy tinh thần đồng cảm giữa con người với con người như một động lực để tạo ra giá trị mới. Là doanh nghiệp được xã hội tin tưởng, chúng tôi sẽ đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững thông qua các sản phẩm và dịch vụ đổi mới và đa dạng theo phong cách đặc trưng riêng của Yamaha, thông qua các hoạt động quản trị doanh nghiệp phù hợp.

Chúng tôi yêu cầu các đối tác kinh doanh tuân thủ và hành động theo chính sách này.

Khách hàng

Chúng tôi sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, có thể sử dụng an toàn và yên tâm bởi bất cứ ai, và sẽ nỗ lực hướng dẫn người tiêu dùng về cách sử dụng đúng các sản phẩm của mình, lan tỏa kiến thức này nhằm tạo dựng môi trường tốt cho việc sử dụng các sản phẩm.

Nhân viên

Chúng tôi coi sức khỏe và an toàn của nhân viên là nền tảng cho sự phát triển của công ty. Chúng tôi sẽ cải thiện môi trường làm việc, tôn trọng và thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, tích cực tham gia quản lý nhân tài. Chúng tôi cũng tôn trọng quyền tự do hội họp và quyền đình công tập thể.

Đối tác kinh doanh

Chúng tôi rộng mở trong việc hợp tác với mọi đối tác, bất kể quốc tịch hay quy mô nào để hướng tới thịnh vượng chung và lâu dài.

Môi trường

Chúng tôi sẽ phát triển công nghệ theo hướng ngăn chặn biến đổi khí hậu, đồng thời nỗ lực hạn chế tác động môi trường. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tham gia bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.

Cộng đồng

Chúng tôi tôn trọng văn hóa và phong tục của mỗi quốc gia, khu vực, hướng tới sự hài hòa với các cộng đồng.

Cổ đông và nhà đầu tư

Chúng tôi hướng tới nâng cao giá trị doanh nghiệp thông qua tăng trưởng ổn định lâu dài, dựa trên đối thoại đa chiều.

 

YAMAHA MOTOR GROUP
SUSTAINABILITY BASIC POLICY

Yamaha Motor Group’s corporate mission is to be a “Kando creating company.” We aim to offer the people all over the world joy, amazement, elation, fulfillment and happiness through our products and services while maintaining harmony with society and the global environment. To achieve this, we will leverage the empathy arising from connections between people as an engine for creating new value. As a company trusted by society, we will, under appropriate corporate governance, contribute to the resolution of social issues and sustainable development through innovative and diverse products and services, in ways that take the unique style of Yamaha.

We ask our business partners to uphold this policy and act on its basis.

Customers

We will provide high quality products and services that can be used safely and with a peace of mind by anyone, and will be working to educate people on the proper ways to use our products, and spreading this knowledge to create good environments for their use.

Employees

We think that health and safety of our employees is a foundation of the company’s growth. We will be improving working environments, respect and promote diversity and inclusion, and engage proactively in talent management. We will also respect the freedom of association and the right of collective bargaining.

Business Partners

We will have our doors wide open to all partners, regardless of nationality or size, and with long-term perspective we will be engaged in achievement of mutual prosperity.

The Environment

We will develop technologies in a way to prevent global warming, and work to minimize environmental loads. Furthermore, we will undertake the conservation of biodiversity and sustainable use of natural resources.

The Community

We will respect the cultures and customs of each country and region, and work to achieve harmony with communities.

Shareholders and Investors

We will aim to enhance corporate value through long-term stable growth based on mutual dialogue.

khuyến mại & tin tức

Tận hưởng phong cách sống tiện ích với chiếc xe Yamaha của bạn.

Yamaha Close

My Yamaha Motor

Bảo hành miễn phí và tiện ích khác

Yamaha Star

Cài Đặt Ứng Dụng
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA XEĐĂNG KÝ TƯ VẤN MUA XE Tìm đại lýTìm đại lý