Kết quả bốc thăm chương trình: RƯỚC VUA ĐƯỜNG PHỐ, CHẤT NGẦU PHONG CÁCH

Sau gần 2 tháng diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, chương trình RƯỚC VUA ĐƯỜNG PHỐ, CHẤT NGẦU PHONG CÁCH đã nhận được sự quan tâm lớn của khách hàng. Yamaha Motor Việt Nam trân trọng thông báo kết quả chương trình bốc thăm may mắn bộ quà  tặng bao gồm Mũ bảo hiểm, găng tay và áo khoác, trị giá 4.259.000VNĐ.

Kết quả bốc thăm lần 1: Ngày 03/06/2019

STTHọ TênSĐT
1VŨ XUÂN DƯƠNG NINHxxxxxxx052
2BÙI MINH PHƯƠNGxxxxxxx731
3PHẠM TRÀ KHUÊ CÁCxxxxxxx265
4NGUYỄN THỊ VÂNxxxxxxx864
5NGUYỄN ĐÌNH TÙNGxxxxxxx942
6NGUYỄN QUỐC HUYxxxxxxx777
7NGUYỄN TRỌNG THÁMxxxxxxx841
8CAO THỊ VĨNH PHÚCxxxxxxx080
9PHAN QUỐC VIỆTxxxxxxx153
10TÔ HỮU BẰNGxxxxxxx794
11NGUYỄN THÀNH NHÂNxxxxxxx633
12VÕ VĂN DÌNHxxxxxxx927
13HUỲNH KIM HÙNGxxxxxxx623
14MAI VIỆT THANHxxxxxxx354
15NGUYỄN THỊ THUxxxxxxx551
16DƯƠNG THÀNH LỘCxxxxxxx062
17NGUYỄN THỊ THỦY TIÊNxxxxxxx354
18BÙI THỊ HẰNGxxxxxxx253
19ĐÀO THỊ THÚYxxxxxxx075
20NGÔ VĂN LINHxxxxxxx540
21TRẦN THỊ THU THỦYxxxxxxx612
22LƯƠNG YẾN LINHxxxxxxx393
23LÊ TUẤN VŨxxxxxxx033
24PHẠM HỒNG MINHxxxxxxx263
25TRƯƠNG HỒNG TƯƠIxxxxxxx195

 

Kết quả bốc thăm lần 2: Ngày 24/06/2019

STTHọ TênSĐT
1TIÊU QUANG VĨNHxxxxxxx926
2ĐỖ DUY SƠNxxxxxxx591
3MAI TRẦN NGỌC TUẤNxxxxxxx055
4NGUYỄN ĐỨC MINH HÙNGxxxxxxx524
5LÂM VŨ BẢOxxxxxxx394
6NGUYỄN HỒNG SƠNxxxxxxx402
7VĂN CHÍ THÁIxxxxxxx317
8HUỲNH TẤN TRỰCxxxxxxx732
9LÊ THỊ HÀxxxxxxx085
10PHẠM NGUYỄN HÀ ANxxxxxxx105
11NGUYỄN NGỌC THANHxxxxxxx372
12LÊ ĐÌNH PHƯỚCxxxxxxx236
13TRẦN THỊ KIM HOAxxxxxxx414
14NGUYỄN THỊ THỦYxxxxxxx899
15NGUYỄN THANH TÂNxxxxxxx704
16NGÔ VĂN NGHĨAxxxxxxx176
17HUỲNH NGỌC TÚxxxxxxx512
18TRẦN BẢO NAMxxxxxxx319
19NGUYỄN THỊ DIỄM TRANGxxxxxxx989
20VÕ TẤN SANGxxxxxxx683
21TRẦN VĂN THẮNGxxxxxxx875
22PHẠM VĂN CHUNGxxxxxxx831
23LÂM HOÀNGxxxxxxx267
24TĂNG NHƯ Ýxxxxxxx031
25NGUYỄN TÔ KÝxxxxxxx351

Hãy liên tục cập nhật Fanpage và Website của Yamaha Motor Việt Nam để không bỏ lỡ các chương trình khuyến mãi đặc biệt dành riêng cho dòng xe Exciter nhé!