Cảm ơn anh/chị đã đăng ký tham gia sự kiện với YAMAHA MOTOR VIỆT NAM
Chúng tôi hi vọng sẽ gặp lại anh/chị trong thời gian sớm nhất!