MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
ĐẬM CHẤT “YAMAHA”

Công ty tin rằng, tập thể người lao động của công ty luôn cảm thấy hạnh phúc, hứng khởi trong “mái nhà chung” Yamaha với những trang thiết bị làm việc an toàn, bên cạnh những người đồng đội chuyên nghiệp, thân thiện, đồng cảm, sẵn sàng chia sẻ. Áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về an toàn và sức khỏe cho tập thể công nhân viên của toàn công ty.

Cân bằng giữa công việc – cuộc sống cho người lao động là mục tiêu lâu dài của công ty, vì công ty hiểu rằng người lao động sẽ cống hiến tốt nhất chỉ khi họ luôn cảm thấy hạnh phúc ngoài thời gian làm việc. Mọi ứng xử giữa lãnh đạo và công nhân viên đều dựa trên sự tôn trọng và tin cậy, chia sẻ cởi mở. Không ngừng chuyển động trong một môi trường đa quốc gia, đa sắc màu, cơ hội học hỏi đến từ chính những sự giao thoa văn hóa và kiến thức.

Không có giới hạn cho mọi sự sáng tạo, làm việc chính là hành trình khám phá bản thân của mỗi người lao động, để luôn mang lại những niềm vui mới cho khách hàng, và niềm vui của khách hàng chính là niềm vui của mỗi người lao động.