CƠ HỘI VIỆC LÀM

*Có 2 vị trí hiện đang tuyển tại Hồ Chí Minh*

*Có 2 vị trí hiện đang tuyển tại Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 NỮ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI DO3 - HỒ CHÍ MINH Bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên 05/06/2019
01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XE GẮN MÁY TẠI YFS3 - HCM Bảo trì Hồ Chí Minh Nhân viên 05/06/2019
01 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CNHCM Kế hoạch kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
03 NHÂN VIÊN SALES CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN BÁN PHỤ TÙNG TẠI YFS3- HỒ CHÍ MINH Phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
02 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CN HCM Kế Hoạch Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Sale chi nhánh Hồ Chí Minh Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
03 Nhân viên Sales chi nhánh Hồ Chí Minh Sales Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Bán hàng xe Phân khối lớn Bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Kế toán 01 NỮ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI DO3 - HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh Nhân viên 05/06/2019
Kế toán 01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XE GẮN MÁY TẠI YFS3 - HCM Hồ Chí Minh Nhân viên 05/06/2019
Kế toán 01 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CNHCM Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 NHÂN VIÊN SALES CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN BÁN PHỤ TÙNG TẠI YFS3- HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CN HCM Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 Nhân viên Sale chi nhánh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên Sales chi nhánh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên Bán hàng xe Phân khối lớn Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
Kế toán 06 Công nhân Kho phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán Nhân viên Đào tạo Phòng bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Trưởng phòng Kinh doanh phụ tùng khu vực phía Nam Hồ Chí Minh Trưởng phòng Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
Kế toán 05 công nhân phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Chi nhánh Hồ Chí Minh

nhunglt@yamaha-motor.com.vn

0283.3836.1551

Ms. Nhung