CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
02 Nhân viên Đào tạo kỹ năng bán hàng Education Hà Nội Nhân viên Hết hạn
04 Nhân viên Kinh doanh Bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Phòng Mua hàng Mua hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Bán hàng xe Phân khối lớn Bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
02 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Internal Audit Staff Internal Audit Hà Nội Leader Hết hạn
02 Nhân viên phòng Kỹ thuật sản phẩm Phòng Kỹ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên BP Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Hà Nội Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
02 Kỹ thuật viên Kỹ thuật Đà Nẵng Nhân viên 17/11/2018
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng Bán hàng Đà Nẵng Nhân viên 17/11/2018
01 Nhân viên pháp chế Pháp chế Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Marketing Tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
04 Nhân viên Kinh doanh Sales Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
01 Nhân viên Marketing Tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Sales chi nhánh Hồ Chí Minh Sales Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Đào tạo kỹ năng bán hàng Education Hà Nội Nhân viên Hết hạn
04 Nhân viên Kinh doanh Bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Phòng Mua hàng Mua hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Bán hàng xe Phân khối lớn Bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
02 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Internal Audit Staff Internal Audit Hà Nội Leader Hết hạn
02 Nhân viên phòng Kỹ thuật sản phẩm Phòng Kỹ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên BP Xuất nhập khẩu Xuất nhập khẩu Hà Nội Nhân viên Hết hạn
06 Công nhân Kho phụ tùng Kho phụ tùng - PC2 Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
05 Công nhân Kho phụ tùng Kho phụ tùng - PC3 Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 Chuyên viên truyền thông - Executive staff Phòng Quan hệ công chúng & Khách hàng (PR) Hà Nội Chuyên viên - Executive staff Hết hạn
01 Kỹ thuật viên tại YFS Đà Nẵng Kỹ thuật Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Kế hoạch - Phòng Kế hoạch dịch vụ & Phụ tùng Kế hoạch dịch vụ & Phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Công nhân Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên phòng Kế hoạch bán hàng Kế hoạch bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên BP Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên phòng Kỹ thuật sản phẩm Phòng Kỹ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên tại YFS Đà Nẵng Bán hàng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên kế toán tổng hợp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Chuyên viên truyền thông - Senior Communication Executive Phòng Quan hệ công chúng & Khách hàng (PR) Hà Nội Chuyên viên - Senior staff Hết hạn
02 Nhân viên phòng Sản xuất 3 Phòng Sản xuất 3 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phát triển sản phẩm Product Planning Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Bán hàng tại Showroom Bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Phiên dịch Anh - Nhật tạm thời Phòng Sản xuất Pro 3 Hà Nội Nhân viên tạm thời Hết hạn
01 Công nhân BP Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng Hà Nội Công nhân Hết hạn
01 Nhân viên phòng Quản lý sản xuất Phòng Quản lý sản xuất Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Công nhân Đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Leader of Internal Audit Internal Audit Hà Nội Leader Hết hạn
01 Nam Nhân viên phòng Mua hàng nội địa Phòng Mua hàng nội bộ Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng sản xuất 3 Sản xuất 3 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên phòng phát triển đời xe mới Phát triển đời xe mới Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Bán hàng tại Showroom Bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên gia công - Bảo dưỡng thiết bị Phòng Sản xuất 4 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên nhóm kiểm tra xe Kỹ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phân tích dữ liệu Phòng Sản xuất 5 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên phòng Đảm bảo chất lượng Đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Nhân viên Đào tạo Phòng bán hàng Education Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Kỹ sư xưởng sơn Phòng sản xuất 5 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Kỹ sư xưởng dập Sản xuất 5 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng Mua hàng nội địa Phòng Mua hàng nội bộ Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Đánh giá chất lượng đầu vào Phòng Sản xuất 1 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng phòng Kinh doanh phụ tùng khu vực phía Nam Kinh doanh và Phụ tùng Hồ Chí Minh Trưởng phòng Hết hạn
02 Nhân viên gia công Phòng Sản xuất 4 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Phiên dịch tiếng Nhật Phòng Kế hoạch Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên tuyển dụng Phòng Nhân sự Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng nhân sự Nhân sự Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Sales và Marketing Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng gia công (nhân viên bảo hành) Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 nhân viên Sales và Marketing tại Yamaha Town Sales và Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 kế toán tổng hợp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên bán hàng tại Yamaha Town Phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nam công nhân kiểm tra chất lượng xe Đảm bảo chất lượng Hà Nội Công nhân Hết hạn
01 nhân viên Sales Sales Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên phòng pháp chế Pháp chế Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên PR Phòng quan hệ công chúng và khách hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng đúc Đúc Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên kế hoạch - Phòng phát triển đại lý Phát triển đại lý Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 kế toán tổng hợp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng phát triển sản phẩm mới Phát triển sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Nước ngoài Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Hết hạn
03 nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 nhân viên marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas (Cho các mẫu xe xuất - nhập khẩu) Dịch vụ bảo hành Hà Nội Hết hạn
01 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng hành chính Hành Chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên kế toán Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng nhóm kinh doanh phụ tùng Phụ tùng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
01 Nhân viên IT – tại VP Hà Nội IT Hà Nội Nhân Viên Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 02 nhân viên mua hàng nội địa Mua Hàng Hà Nội Nhân viên mua hàng nội địa Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
20 Công nhân sản xuất 3 - dây chuyền hàn Dây chuyền hàn Hà Nội Công nhân sản xuất Hết hạn
Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Kinh Doanh Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 03 nhân viên phòng đúc Đúc Hà Nội Nhân viên kỹ thuật khuôn và dây chuyền đúc/Nhân viên bảo hành máy móc Hết hạn
01 nhân viên kế toán thuế cao cấp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng thông tin chất lượng thị trường - bộ phận đảm bảo chất lượng QA Đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên mua hàng nội địa Hàng nội địa Hà Nội Nhân viên Hết hạn
13 nam, 06 nữ công nhân phòng đánh giá xe – Bộ phận QA QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas Bảo hành Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên kế toán Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên bán hàng Phòng phụ tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
05 công nhân phụ tùng Kho phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phòng phụ tùng Phòng phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
2 / 1112345...10...最後 »
Nước ngoài

recruitment@yamaha-motor.com.vn

0000000000

Alive

Hà Nội

recruitment@yamaha-motor.com.vn

0243.3582.4900/ Máy lẻ 1110

Ms. Anh Thư

Hồ Chí Minh

nhunglt@yamaha-motor.com.vn

0283.3836.1551

Ms. Nhung

Đà Nẵng

ngocle.acct@yamaha-motor.com.vn

0236.364.9133

Ms. Ngọc Lê