CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CNHCM Kế hoạch kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHÒNG SALES ADMIN Sales Admin Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH NGÂN SÁCH PHÒNG MARKETING Marketing Hà Nội Nhân viên quản lý ngân sách Hết hạn
02 Nhân viên Đào Tạo Kĩ Năng Bán Hàng Đào Tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Kinh Doanh Kinh Doanh Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Dịch vụ khách hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN Hành chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Chiến lược sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 NHÂN VIÊN SALES CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH Hành chính Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 NỮ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TẠI DO3 - HỒ CHÍ MINH Bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên 05/06/2019
01 NHÂN VIÊN BẢO TRÌ XE GẮN MÁY TẠI YFS3 - HCM Bảo trì Hồ Chí Minh Nhân viên 05/06/2019
01 NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG MARKETING Marketing Hà Nội Nhân viên 31/05/2019
01 NAM NHÂN VIÊN PHÒNG SALES ADMIN Sales Admin Hà Nội Nhân viên 31/05/2019
01 NHÂN VIÊN KINH DOANH Kinh doanh Hà Nội Nhân viên 27/05/2019
02 NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 INTERNAL AUDIT STAFF Accounting Hà Nội Staff Hết hạn
01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN Hành chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN NHÓM KIỂM TRA XE - BP KĨ THUẬT SẢN PHẨM Kĩ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CNHCM Kế hoạch kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHÒNG SALES ADMIN Sales Admin Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH NGÂN SÁCH PHÒNG MARKETING Marketing Hà Nội Nhân viên quản lý ngân sách Hết hạn
02 Nhân viên Đào Tạo Kĩ Năng Bán Hàng Đào Tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Kinh Doanh Kinh Doanh Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG Dịch vụ khách hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH LỄ TÂN Hành chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Chiến lược sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 NHÂN VIÊN SALES CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH Hành chính Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
01 Nhân viên kho phụ tùng Đà Nẵng Kho Phụ Tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN BÁN PHỤ TÙNG TẠI YFS3- HỒ CHÍ MINH Phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Kế toán Thuế Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CN HCM Kế Hoạch Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN KHO PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG Phụ tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
03 Công Nhân Kho Phụ Tùng Đà Nẵng Phụ tùng Đà Nẵng Công nhân Hết hạn
01 CÔNG NHÂN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Hà Nội Công nhân Hết hạn
01 Nhân viên Hành Chính Hành chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Sale chi nhánh Hồ Chí Minh Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phòng Nhân Sự Nhân sự Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phòng Chiến Lược Sản Phẩm Chiến lược sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Thiết kế (Bộ phận Kỹ thuật sản xuất) Kỹ thuật sản xuất Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Kỹ thuật (Bộ phận Kỹ thuật sản xuất) Kỹ thuật sản xuất