CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty tin rằng, thành công của công ty được tạo nên bởi chính thành công của từng cá nhân người lao động. Và tập trung nguồn lực vào chính sách đào tạo và phát triển chính là cách hiệu quả nhất để tạo dựng nên thành công đó.

Công ty phát triển các kỹ năng làm việc của cán bộ công nhân viên theo phương thức thích hợp nhằm tạo sự khích lệ nhất định cho cán bộ công nhân viên của mình có thể phát huy tối đa khả năng sẵn có của mỗi người. Chính sách đào tạo & phát triển của Công ty được đưa ra là nhằm mục đích sở hữu một đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo bài bản & có kiến thức chuyên môn vững vàng.

Chúng tôi dành cho mọi cán bộ công nhân viên của mình cơ hội phát triển bình đẳng, ngoài yêu cầu về kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kinh nghiệm & năng lực cần thiết, chúng tôi không có sự phân biệt về mặt tuổi tác, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, chủng tộc hay giới tính.

Chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo cơ bản để tập trung phát triển năng lực các cá nhân như là phương pháp làm việc hiệu quả và kỹ năng xử lý vấn đề.

Khi là nhân viên của Yamaha, bạn luôn có cơ hội tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức, hoặc hỗ trợ kinh phí, hoặc hỗ trợ với các công ty trong và ngoài nước. Đối với các cấp quản lý, chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo giúp nâng cao kỹ năng quản lý và lập kế hoạch chiến lược kinh doanh.Mục đích các khóa đào tạo: Nâng cao tay nghề , kiến thức và kỹ năng của người lao động

• Đối tượng: Toàn bộ Công nhân viên Yamaha
• Các khóa đào tạo bao gồm:

  • Ngắn hạn trong nước
  • Ngắn hạn nước ngoài
  • Dài hạn nước ngoài
  • Các khoá đào tạo nội bộ