Công nghệ Bluecore

Tính năng khác biệt

Trượt thanh slider để so sánh

Click để xem xe Yamaha với
công nghệ BLUECORE

125CC

 • NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp

  40.990.000 VND

 • Acruzo Deluxe (phiên bản cao cấp)

  36.490.000 VND

 • Janus Limited (phiên bản giới hạn)

  31.990.000 VND

155CC

 • NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn

  46.240.000 VND

 • NVX 155 ABS

  52.240.000 VND

 • NVX 155 ABS phiên bản kỷ niệm 20 năm

  52.740.000 VND