Công nghệ Bluecore

Tính năng khác biệt

Trượt thanh slider để so sánh

Click để xem xe Yamaha với
công nghệ BLUECORE

125CC

 • NVX 125 Deluxe phiên bản cao cấp

  40.990.000 VND

 • Janus Standard (phiên bản tiêu chuẩn)

  27.990.000 VND

 • Janus Premium (phiên bản đặc biệt)

  31.490.000 VND

155CC

 • NVX 155 Standard phiên bản tiêu chuẩn

  46.240.000 VND

 • NVX 155 ABS

  52.240.000 VND

 • NVX 155 phiên bản Doxou

  52.740.000 VND