CƠ HỘI VIỆC LÀM

*Có 0 vị trí hiện đang tuyển tại Hồ Chí Minh*

*Có 0 vị trí hiện đang tuyển tại Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
02 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CN HCM Kế Hoạch Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Sale chi nhánh Hồ Chí Minh Kinh doanh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
03 Nhân viên Sales chi nhánh Hồ Chí Minh Sales Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Bán hàng xe Phân khối lớn Bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Bán hàng Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
06 Công nhân Kho phụ tùng Kho phụ tùng - PC2 Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Nhân viên Đào tạo Phòng bán hàng Education Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng phòng Kinh doanh phụ tùng khu vực phía Nam Kinh doanh và Phụ tùng Hồ Chí Minh Trưởng phòng Hết hạn
02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Sales và Marketing Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Kế toán 02 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CN HCM Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 Nhân viên Sale chi nhánh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên Sales chi nhánh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên Bán hàng xe Phân khối lớn Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Trưởng nhóm Bán hàng - Tại Showroom Hồ Chí Minh Trưởng nhóm Hết hạn
Kế toán 06 Công nhân Kho phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán Nhân viên Đào tạo Phòng bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Trưởng phòng Kinh doanh phụ tùng khu vực phía Nam Hồ Chí Minh Trưởng phòng Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
Kế toán 05 công nhân phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Chi nhánh Hồ Chí Minh

nhunglt@yamaha-motor.com.vn

0283.3836.1551

Ms. Nhung