CƠ HỘI VIỆC LÀM

*Có 0 vị trí hiện đang tuyển tại Hồ Chí Minh*

*Có 0 vị trí hiện đang tuyển tại Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Nhân viên Đào tạo Phòng bán hàng Education Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng phòng Kinh doanh phụ tùng khu vực phía Nam Kinh doanh và Phụ tùng Hồ Chí Minh Trưởng phòng Hết hạn
02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Sales và Marketing Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Kinh Doanh Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
05 công nhân phụ tùng Kho phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Kế toán Nhân viên Đào tạo Phòng bán hàng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Trưởng phòng Kinh doanh phụ tùng khu vực phía Nam Hồ Chí Minh Trưởng phòng Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Kế toán Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
Kế toán 05 công nhân phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
Chi nhánh Hồ Chí Minh

nhunglt@yamaha-motor.com.vn

0283.3836.1551

Ms. Nhung