CƠ HỘI VIỆC LÀM

*Có 7 vị trí hiện đang tuyển tại Hà Nội*

*Có 7 vị trí hiện đang tuyển tại Hà Nội*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 Nhân viên Phát triển sản phẩm Product Planning Hà Nội Nhân viên 10/04/2018
02 Nhân viên Đào tạo kỹ năng bán hàng Education Hà Nội Nhân viên 06/04/2018
01 Kỹ sư xưởng sơn Phòng sản xuất 5 Hà Nội Nhân viên 01/04/2018
02 Nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật sản phẩm Hà Nội Nhân viên 30/03/2018
02 Kỹ sư xưởng dập Sản xuất 5 Hà Nội Nhân viên 30/03/2018
03 Nhân viên phòng Mua hàng nội địa Phòng Mua hàng nội bộ Hà Nội Nhân viên 30/03/2018
01 Nhân viên Đánh giá chất lượng đầu vào Phòng Sản xuất 1 Hà Nội Nhân viên 25/03/2018
02 Nhân viên gia công Phòng Sản xuất 4 Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Phiên dịch tiếng Nhật Phòng Kế hoạch Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên Phát triển sản phẩm Hà Nội Nhân viên 10/04/2018
Kế toán 02 Nhân viên Đào tạo kỹ năng bán hàng Hà Nội Nhân viên 06/04/2018
Kế toán 01 Kỹ sư xưởng sơn Hà Nội Nhân viên 01/04/2018
Kế toán 02 Nhân viên kỹ thuật Hà Nội Nhân viên 30/03/2018
Kế toán 02 Kỹ sư xưởng dập Hà Nội Nhân viên 30/03/2018
Kế toán 03 Nhân viên phòng Mua hàng nội địa Hà Nội Nhân viên 30/03/2018
Kế toán 01 Nhân viên Đánh giá chất lượng đầu vào Hà Nội Nhân viên 25/03/2018
Kế toán 02 Nhân viên gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Phiên dịch tiếng Nhật Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên tuyển dụng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 Nhân viên phòng gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên Sales & Marketing tại Yamaha Town Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên phòng gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên phòng nhân sự Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên phòng gia công (nhân viên bảo hành) Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 nhân viên Sales và Marketing tại Yamaha Town Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 kế toán tổng hợp Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên bán hàng tại Yamaha Town Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nam công nhân kiểm tra chất lượng xe Hà Nội Công nhân Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên Sales Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên phòng pháp chế Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên PR Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên Marketing tổ chức sự kiện Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên phòng gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên phòng đúc Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên kế hoạch - Phòng phát triển đại lý Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 kế toán tổng hợp Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên phòng phát triển sản phẩm mới Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 nhân viên phòng gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 03 nhân viên marketing tổ chức sự kiện Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas (Cho các mẫu xe xuất - nhập khẩu) Hà Nội Hết hạn
Kế toán 01 Kỹ sư xây dựng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên phòng hành chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Trưởng nhóm kinh doanh phụ tùng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên IT – tại VP Hà Nội Hà Nội Nhân Viên Hết hạn
Kế toán Thông báo gia hạn tuyển dụng 02 nhân viên mua hàng nội địa Hà Nội Nhân viên mua hàng nội địa Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên phòng gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 20 Công nhân sản xuất 3 - dây chuyền hàn Hà Nội Công nhân sản xuất Hết hạn
Kế toán Thông báo gia hạn tuyển dụng 03 nhân viên phòng đúc Hà Nội Nhân viên kỹ thuật khuôn và dây chuyền đúc/Nhân viên bảo hành máy móc Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên kế toán thuế cao cấp Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên phòng thông tin chất lượng thị trường - bộ phận đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên mua hàng nội địa Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 13 nam, 06 nữ công nhân phòng đánh giá xe – Bộ phận QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phòng mua hàng nội địa Hà Nội Quản lý Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phòng phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Chi nhánh Hà Nội

recruitment@yamaha-motor.com.vn

0243.3582.4900/ Máy lẻ 1023

Ms. Thanh Hương