CƠ HỘI VIỆC LÀM

*Có 3 vị trí hiện đang tuyển tại Hà Nội*

*Có 3 vị trí hiện đang tuyển tại Hà Nội*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
03 NHÂN VIÊN PHÒNG GIA CÔNG Gia công Hà Nội Nhân viên 31/08/2017
03 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Marketing Hà Nội Nhân viên 31/08/2017
02 NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ BẢO HÀNH OVERSEAS (Cho các mẫu xe xuất - nhập khẩu) Dịch vụ bảo hành Hà Nội 25/08/2017
01 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH Hành Chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng nhóm kinh doanh phụ tùng Phụ tùng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
01 Nhân viên IT – tại VP Hà Nội IT Hà Nội Nhân Viên Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 02 nhân viên mua hàng nội địa Mua Hàng Hà Nội Nhân viên mua hàng nội địa Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
Kế toán 03 NHÂN VIÊN PHÒNG GIA CÔNG Hà Nội Nhân viên 31/08/2017
Kế toán 03 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Hà Nội Nhân viên 31/08/2017
Kế toán 02 NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ BẢO HÀNH OVERSEAS (Cho các mẫu xe xuất - nhập khẩu) Hà Nội 25/08/2017
Kế toán 01 Kỹ sư xây dựng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 Trưởng nhóm kinh doanh phụ tùng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
Kế toán 01 Nhân viên IT – tại VP Hà Nội Hà Nội Nhân Viên Hết hạn
Kế toán Thông báo gia hạn tuyển dụng 02 nhân viên mua hàng nội địa Hà Nội Nhân viên mua hàng nội địa Hết hạn
Kế toán 03 Nhân viên phòng gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 20 Công nhân sản xuất 3 - dây chuyền hàn Hà Nội Công nhân sản xuất Hết hạn
Kế toán Thông báo gia hạn tuyển dụng 03 nhân viên phòng đúc Hà Nội Nhân viên kỹ thuật khuôn và dây chuyền đúc/Nhân viên bảo hành máy móc Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên kế toán thuế cao cấp Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 nhân viên phòng thông tin chất lượng thị trường - bộ phận đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên mua hàng nội địa Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 13 nam, 06 nữ công nhân phòng đánh giá xe – Bộ phận QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phòng mua hàng nội địa Hà Nội Quản lý Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 02 nhân viên phòng phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Kế toán 01 NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING Hà Nội Nhân viên Hết hạn
Chi nhánh Hà Nội

recruitment@yamaha-motor.com.vn

0243.3582.4900/ Máy lẻ 1023

Ms. Thanh Hương