CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
02 Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Nước Ngoài Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Hết hạn
03 nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 nhân viên marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas (Cho các mẫu xe xuất - nhập khẩu) Dịch vụ bảo hành Hà Nội Hết hạn
01 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng hành chính Hành Chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên kế toán Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng nhóm kinh doanh phụ tùng Phụ tùng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
01 Nhân viên IT – tại VP Hà Nội IT Hà Nội Nhân Viên Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 02 nhân viên mua hàng nội địa Mua Hàng Hà Nội Nhân viên mua hàng nội địa Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 nhân viên PR Phòng quan hệ công chúng và khách hàng Hà Nội Nhân viên 07/10/2017
03 Nhân viên Marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên 30/09/2017
01 Nhân viên bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) QA Hà Nội Nhân viên 29/09/2017
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên 29/09/2017
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng