CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 kế toán tổng hợp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên bán hàng tại Yamaha Town Phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nam công nhân kiểm tra chất lượng xe Đảm bảo chất lượng Hà Nội Công nhân Hết hạn
01 nhân viên Sales Sales Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên phòng pháp chế Pháp chế Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên PR Phòng quan hệ công chúng và khách hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Sales & Marketing tại Yamaha Town Sales & Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng nhân sự Nhân sự Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên Sales và Marketing tại DO3 và YFS3 HCM Sales và Marketing Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng gia công (nhân viên bảo hành) Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 nhân viên Sales và Marketing tại Yamaha Town Sales và Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 kế toán tổng hợp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên bán hàng tại Yamaha Town Phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nam công nhân kiểm tra chất lượng xe Đảm bảo chất lượng Hà Nội Công nhân Hết hạn
01 nhân viên Sales Sales Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên phòng pháp chế Pháp chế Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên PR Phòng quan hệ công chúng và khách hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng