CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
01 Nhân viên Phòng Nhân Sự Nhân sự Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Phòng Chiến Lược Sản Phẩm Chiến lược sản phẩm Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Kế toán Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên Thiết kế (Bộ phận Kỹ thuật sản xuất) Kỹ thuật sản xuất Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên Kỹ thuật (Bộ phận Kỹ thuật sản xuất) Kỹ thuật sản xuất