CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
20 Công nhân sản xuất 3 - dây chuyền hàn Dây chuyền hàn Hà Nội Công nhân sản xuất Hết hạn
Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Kinh Doanh Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 03 nhân viên phòng đúc Đúc Hà Nội Nhân viên kỹ thuật khuôn và dây chuyền đúc/Nhân viên bảo hành máy móc Hết hạn
01 nhân viên kế toán thuế cao cấp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng thông tin chất lượng thị trường - bộ phận đảm bảo chất lượng QA Đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên mua hàng nội địa Hàng nội địa Hà Nội Nhân viên Hết hạn
13 nam, 06 nữ công nhân phòng đánh giá xe – Bộ phận QA QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas Bảo hành Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên kế toán Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn

Close

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
02 Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật Nước Ngoài Nhân viên phiên dịch tiếng Nhật 31/08/2017
03 NHÂN VIÊN PHÒNG GIA CÔNG Gia công Hà Nội Nhân viên 31/08/2017
03 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Marketing Hà Nội Nhân viên 31/08/2017
02 NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH DỊCH VỤ BẢO HÀNH OVERSEAS (Cho các mẫu xe xuất - nhập khẩu) Dịch vụ bảo hành Hà Nội 25/08/2017
01 Kỹ sư xây dựng Xây dựng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH Hành Chính Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Trưởng nhóm kinh doanh phụ tùng Phụ tùng Hà Nội Trưởng nhóm Hết hạn
01 Nhân viên IT – tại VP Hà Nội IT Hà Nội Nhân Viên Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 02 nhân viên mua hàng nội địa Mua Hàng Hà Nội Nhân viên mua hàng nội địa Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
20 Công nhân sản xuất 3 - dây chuyền hàn Dây chuyền hàn Hà Nội Công nhân sản xuất Hết hạn
Nhân viên kinh doanh chi nhánh HCM Kinh Doanh Hồ Chí Minh Nhân viên kinh doanh Hết hạn
Thông báo gia hạn tuyển dụng 03 nhân viên phòng đúc Đúc Hà Nội Nhân viên kỹ thuật khuôn và dây chuyền đúc/Nhân viên bảo hành máy móc Hết hạn
01 nhân viên kế toán thuế cao cấp Kế toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên phòng thông tin chất lượng thị trường - bộ phận đảm bảo chất lượng QA Đảm bảo chất lượng QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên mua hàng nội địa Hàng nội địa Hà Nội Nhân viên Hết hạn
13 nam, 06 nữ công nhân phòng đánh giá xe – Bộ phận QA QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas Bảo hành Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên kế toán Kế Toán Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên bán hàng Phòng phụ tùng Đà Nẵng Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phòng mua hàng nội địa Hàng nội địa Hà Nội Quản lý Hết hạn
01 NHÂN VIÊN MARKETING TỔ CHỨC SỰ KIỆN Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
05 công nhân phụ tùng Kho phụ tùng Hồ Chí Minh Nhân viên Hết hạn
02 nhân viên phòng phụ tùng Phòng phụ tùng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
2 / 3123
Hà Nội

recruitment@yamaha-motor.com.vn

0243.3582.4900/ Máy lẻ 1023

Ms. Thanh Hương

Hồ Chí Minh

nhunglt@yamaha-motor.com.vn

0283.3836.1551

Ms. Nhung

Đà Nẵng

ngocle.acct@yamaha-motor.com.vn

0236.364.9133

Ms. Ngọc Lê