CƠ HỘI VIỆC LÀM

Tất cả vị trí

*Có 5 vị trí hiện đang tuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh*

Full-screen

Vị trí Bộ phận Chi nhánh Chức vụ Ngày hết hạn
02 nam công nhân kiểm tra chất lượng xe Đảm bảo chất lượng Hà Nội Công nhân Hết hạn
01 nhân viên Sales Sales Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên phòng pháp chế Pháp chế Hà Nội Nhân viên Hết hạn
02 Nhân viên đào tạo kỹ năng bán hàng Đào tạo Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 nhân viên PR Phòng quan hệ công chúng và khách hàng Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên Marketing tổ chức sự kiện Marketing Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) QA Hà Nội Nhân viên Hết hạn
03 Nhân viên phòng gia công Gia công Hà Nội Nhân viên Hết hạn
01 Nhân viên chăm sóc khách hàng