Tuyển dụng tháng 10/2015: 02 NHÂN VIÊN PHÒNG PHỤ TÙNG

Đăng ngày 26-10-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 02 NHÂN VIÊN PHÒNG PHỤ TÙNG

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 10/2015: Nhân viên Bộ phận Lắp ráp

Đăng ngày 07-10-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 01 Nhân viên Bộ phận Lắp ráp.

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 10/2015: 02 Nhân viên phòng Mua hàng

Đăng ngày 07-10-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 02 Nhân viên phòng Mua hàng.

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 9/2015: 05 KỸ SƯ SẢN XUẤT - BỘ PHẬN ĐÚC

Đăng ngày 23-09-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 05 KỸ SƯ SẢN XUẤT - BỘ PHẬN ĐÚC

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 9/2015: 01 PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT – BỘ PHẬN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Đăng ngày 23-09-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 01 PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT – BỘ PHẬN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 8/2015: 03 Nhân viên chuyên ngành cơ khí, hóa học và luyện kim

Đăng ngày 12-08-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 03 Nhân viên chuyên ngành cơ khí, hóa học và luyện kim - Phòng mua hàng

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 8/2015: 01 Nhân viên nhóm Kế hoạch dự án

Đăng ngày 12-08-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 01 Nhân viên nhóm Kế hoạch dự án - Bộ phận Kỹ thuật sản xuất.

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 8/2015: 2 Nhân viên nhóm Thiết kế - Bộ phận Kỹ thuật sản xuất

Đăng ngày 12-08-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 2 Nhân viên nhóm Thiết kế - Bộ phận Kỹ thuật sản xuất

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 8/2015: 01 Trưởng phòng Pháp chế

Đăng ngày 04-08-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 01 Trưởng phòng Pháp chế.

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 8/2015: 01 Nhân viên Pháp chế

Đăng ngày 04-08-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 01 Nhân viên Pháp chế.

Xem thêm