Tuyển dụng - Yamaha Việt Nam

Tuyển dụng tháng 5/2017: 01 nhân viên phòng thông tin chất lượng thị trường - bộ phận đảm bảo chất lượng QA

Đăng ngày 25-05-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 5/2017: 01 nhân viên kế toán thuế cao cấp

Đăng ngày 25-05-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 5/2017: 02 nhân viên mua hàng nội địa

Đăng ngày 23-05-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 5/2017: 13 nam, 06 nữ công nhân phòng đánh giá xe – Bộ phận QA

Đăng ngày 11-05-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: CÔNG NHÂN PHÒNG ĐÁNH GIÁ XE – BỘ PHẬN QA (Số lượng: 13 Nam, 06 Nữ).

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 4/2017: 02 nhân viên phụ trách dịch vụ bảo hành overseas

Đăng ngày 26-04-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 4/2017: 02 nhân viên kế toán

Đăng ngày 25-04-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 4/2017: 02 nhân viên phòng mua hàng nội địa

Đăng ngày 25-04-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 4/2017: 01 nhân viên bán hàng

Đăng ngày 21-04-2017

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển:

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 10/2015: 02 NHÂN VIÊN PHÒNG PHỤ TÙNG

Đăng ngày 26-10-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 02 NHÂN VIÊN PHÒNG PHỤ TÙNG

Xem thêm

Tuyển dụng tháng 10/2015: Nhân viên Bộ phận Lắp ráp

Đăng ngày 07-10-2015

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam là công ty liên doanh giữa Việt Nam, Nhật Bản, và Malaysia, chuyên sản xuất và lắp ráp xe gắn máy mang thương hiệu nổi tiếng Yamaha. Hiện công ty chúng tôi đang cần tuyển: 01 Nhân viên Bộ phận Lắp ráp.

Xem thêm