Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất
đến với khách hàng

Nội dung phiếu bảo dưỡng miễn phí

Đăng lúc : 6:15 chiều, 13 Tháng Bảy, 2017

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 1”:

Bao gồm Phiếu lần 1 là phiếu mà mặt trước & sau có nền mầu trắng (Tham khảo phần sổ bảo hành)

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 2”

Bao gồm các phiếu lần 2, lần 4, lần 5, lần 7, lần 8, là những phiếu có mặt trước mầu xanh dương và mặt sau mầu trắng.

+ Phiếu “Bảo dưỡng cấp độ 3”

Bao gồm các phiếu lần 3, lần 6, lần 9 là những phiếu có mặt trước mầu hồng và mặt sau mầu trắng.

 

—————————————-