Các bước cần kiểm tra trước khi mua xe gắn máy - Dịch vụ
  • Phiếu kiểm tra trước khi giao xe

    Để thuận tiện cho công việc kiểm tra trước khi giao xe và đảm bảo các công việc được các kỹ thuật viên tiến hành một cách đầy đủ và nghiêm túc, công ty Yamaha Motor Vietnam quyết định gắn mẫu phiếu kiểm tra trước khi giao xe vào bên trong cuốn sổ bảo hành (tham khảo phần "Sổ bảo hành")

  • Nội dung của công việc kiểm tra trước khi giao xe

    Trước khi giao xe cho khách hàng, nhân viên Công ty Yamaha phải đảm bảo đã thực hiện tốt 20 công đoạn. Cụ thể như sau

  • Mục đích của việc kiểm tra trước khi giao xe

    Việc kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao xe được thực hiện theo đúng trình tự và tiêu chuẩn quy định nhằm đảm bảo mỗi chiếc xe khi giao đến tay khách hàng đều trong tình trạng hoàn hảo