Đào tạo kỹ thuật viên - Dịch vụ
  • Chương trình liên kết đào tạo tại các tỉnh

    Nhằm cung cấp cho các bạn ở các tỉnh một địa chỉ học nghề chuyên nghiệp, Công ty Yamaha đã và đang thực hiện mô hình liên kết đào tạo tại các tỉnh trên cả nước.

  • Hệ thống đào tạo kỹ thuật viên YTA

    YTA là chương trình đào tạo kỹ thuật viên với mục tiêu mang đến cho khách hàng những giá trị vượt qua sự mong đợi thông qua dịch vụ chất lượng cao tại các cửa hàng.