Xích tải - Yamaha

Bảng giá phụ tùng chính hiệu

30/06/2014 GMT+7

Xích tải

 

Tên sản phẩm Loại Xe  Giá Tiền (VND) 
 Xích Tải Jupiter (V, MX, Gravita)                  95,000
 Xích Tải Sirius 2006 trở đi                  95,000
 Xích Tải Exciter, Exciter2011                  95,000
 Xích Tải Taurus                  95,000
 Xích Tải Gavita, lexam                  95,000

 

Tin liên quan

Tin Nổi bật