Nhông xe - Yamaha

Bảng giá phụ tùng chính hiệu

30/06/2014 GMT+7

Nhông xe

 

Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Nhông trước  Sirius 2006 trở đi, Jupiter(V, Mx, Gravita)                  30,000
 Nhông trước  Exciter                  30,000
 Nhông trước  Taurus                  30,000
 Nhông trước  Lexam                  30,000
 Nhông trước  Exciter2011                  30,000
 Nhông trước  Gravita                  30,000
 Nhông trước  Jupiter FI                  30,000

 

Tên sản phẩm Loại xe  Giá Tiền (VND) 
 Nhông sau  Jupiter (V, Mx, Gravita)                  90,000
 Nhông sau  Sirius 2006 trở đi                  90,000
 Nhông sau  Exciter                  90,000
 Nhông sau  Taurus                  90,000
 Nhông sau  Lexam                  90,000
 Nhông sau  Exciter 2011                  90,000
 Nhông sau  Gravita                  90,000
 Nhông sau  Jupiter FI                  90,000

 

Tin liên quan

Tin Nổi bật