Giá gương Yamaha - Yamaha

Bảng giá phụ tùng chính hiệu

26/06/2014 GMT+7

Gương

 

Tên sản phẩm Loại xe  Giá tiền (VND) 
 Gương trái  Taurus                  40,000
 Gương trái  Jupiter MX, Jupiter Gravita                  58,000
 Gương trái  Sirius, Nouvo LX, Nouvo SX                  44,000
 Gương trái  Mio classico                  67,000
 Gương trái  Jupiter V                  58,000
 Gương trái  Mio, Nouvo                  44,000
 Gương trái  Jupiter FI, Gravita FI                  44,000
 Gương trái  Cuxi                125,000
 Gương trái  Nozza                  63,000

 

Tên sản phẩm Loại Xe  Giá tiền (VND) 
 Gương phải  Taurus                  40,000
 Gương phải  Jupiter MX                  58,000
 Gương phải  Sirius, Nouvo LX, Nouvo SX                  44,000
 Gương phải  Mio classico                  67,000
 Gương phải  Jupiter V                  58,000
 Gương phải  Mio, Nouvo                  44,000
 Gương phải  Gravita FI,JupiterFi                  44,000
 Gương phải  Cuxi                125,000
 Gương phải  Nozza                  63,000

 

Tin liên quan

Tin Nổi bật